Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 19.10.2022