STUDIU Resurse umane pentru specializarea inteligentă – nevoile și oferta de competențe digitale în administrație și economie

ADR Centru a finalizat studiul regional „Resurse umane pentru specializarea inteligentă – nevoile și oferta de competențe digitale în administrație și economie“. Acest studiu aduce informații actualizate cu privire la nivelul digitalizării și competențele digitale ale salariaților din cadrul autorităților publice locale și al companiilor din Regiunea Centru, precum și informații privind oferta regională de formare a abilităților digitale. Datele colectate au permis identificarea nevoilor de îmbunătățire a competențelor digitale ale salariaților din mediul public și din cel privat servind, de asemenea, la fundamentarea intervențiilor propuse prin Axa Prioritară 2 a POR Centru 2021-2027.

Detalii

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 (PDR Centru) a obținut avizul de mediu din partea APM Alba

În urma parcurgerii procedurii de evaluare de mediu pentru Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027, ADR Centru anunță publicul interesat asupra deciziei APM Alba de emitere a avizului de mediu pentru PDR Centru 2021-2027 Elaborat în perioada 2019-2020, PDR Centru reprezintă principalul document de planificare elaborat la nivel regional și asumat de […]

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea acestui nou număr, seria de buletine privind evoluția și nivelul de dezvoltare a Regiunii Centru și a județelor componente. În acest număr vă furnizăm noi date statistice despre populație, produsul intern brut, investițiile străine directe, piața muncii, protecția socială, fenomenele demografice, fluxul turistic și altele. Ne dorim […]

Versiunea finala a Planului de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027

În contextul  parcurgerii procedurii de evaluare de mediu a PDR Centru 2021-2027, conform prevederilor legale în vigoare, ADR Centru publică varianta finală a PDR Centru 2021-2027. Această varianta include toate observațiile grupului de lucru constituit la nivel regional pentru parcurgerea evaluării de mediu . 1. Introducere 2. Analiza socioeconomica 3. Analiza SWOT 4. Strategia de […]

Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 va urma procedura legală de evaluare de mediu

În contextul  parcurgerii procedurii de evaluare de mediu a PDR Centru 2021-2027, inclusiv a evaluării adecvate, conform prevederilor legale în vigoare, vă supunem atenției varianta finală a PDR Centru 2021-2027 Elaborat în perioada 2019-2020, PDR Centru reprezintă principalul document de planificare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru, […]

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru

În acest număr vă furnizăm noi date statistice despre evoluția economică, echiparea teritoriului, piața muncii, protecția socială, fenomenele demografice și altele. Considerăm că am reușit să evidențiem prin indicatorii prezentați impactul puternic generat de pandemia COVID 19 asupra societății și economiei Regiunii Centru și începutul revenirii la normalitate, depășind astfel dificultățile generate de centralizarea ,,în timp real” a datelor statistice.

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – trimestrul 1- 2021

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea acestui nou număr, seria de buletine de date și informații statistice, dorind să ofere un sprijin tehnic organizațiilor din Regiunea Centru. Acest Buletin Statistic Regional prezintă date și indicatori relevanți privind evoluția și nivelul de dezvoltare a Regiunii Centru […]

Detalii

Raportul Strategic II de Monitorizare a Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020

În data de 4 martie 2021 s-a desfășurat în format online întâlnirea Comitetului Regional de Planificare Centru în cadrul căreia a fost prezentat și dezbătut Raportul intermediar de Monitorizare a  Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020. Monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională are ca rezultat elaborarea pe parcursul perioadei de implementare a 3 rapoarte strategice care consemnează progresele înregistrate în implementare, gradul de realizare a rezultatelor planificate și impactul generat de intervențiile planificate. Din punct de vedere tehnic, procesul de monitorizare a PDR Centru 2014-2020 se bazează pe un sistem de indicatori compus din 80 indicatori aferenți domeniilor strategice de dezvoltare care structurează PDR Centru 2014-2020. După parcurgerea Raportului Intermediar de Monitorizare, membrii CRP Centru au avizat documentul, acesta urmând să fie înaintat spre aprobarea Consiliului de Dezvoltare a Regiunii Centru- forul decizional la nivel regional.

Detalii

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027- versiunea consolidată

ADR Centru publică versiunea consolidată a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru elaborată pentru perioada 2021-2027. Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) este documentul elaborat la nivel regional în conformitate cu prevederile Ghidului de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligentă. Documentul cuprinde măsurile întreprinse pentru construirea unei culturi economice a inovării, identificând […]

Detalii

Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 a fost avizat

Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 a fost avizat de către Comitetul Regional de Planificare Centru în urma derulării procedurii de consultare scrisă care s-a încheiat pe data de 18 decembrie 2020. Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 a fost avizat de către Comitetul Regional de Planificare Centru în urma derulării procedurii de consultare scrisă […]

Detalii