Profilele socio-economice ale judetelor din Regiunea Centru

Profilurile județene prezintă o sinteză socioeconomică la nivel județean realizată pe baza principalelor date statistice din diferite domenii economice sau sociale: demografie, economie, forța de muncă, infrastructura (transport, educație, sănătate).

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul 4/2022

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente. În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, […]

Detalii

Raportul Final de Monitorizare a Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020

Documentul de față, ultimul dintre cele 3 rapoarte strategice, este structurat în două secțiuni. Prima secțiune prezintă evoluțiile la nivel regional  în perioada 2013-2021 prin prisma principalilor indicatori statistici din sfera socioeconomică  și a valorilor înregistrate la nivelul indicatorilor de monitorizare aferenți fiecărui domeniu strategic. Secțiunea finală cuprinde o analiză sintetică a implementării portofoliului regional […]

Studiu privind dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul Regiunii Centru și nevoile de îmbunătățire a conectivității regionale

Studiul răspunde nevoii de a dispune de o analiză aprofundată a infrastructurii de transport regional care să permită identificarea și evaluarea nevoilor de extindere și modernizare a infrastructurii precum și prioritizarea într-un mod obiectiv a investițiilor din perioada următoare. Datele statistice arată că Regiunea Centru dispune de o rețea extinsă de transport rutier și feroviar, […]

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul 3/2022

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente. În acest nou număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile […]

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru (PDR Centru) pentru perioada 2021-2027, a obținut avizul de mediu

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 97/04.08.2022 pentru PLANUL DE DEZVOLTARE A REGIUNII CENTRU 2021-2027 (PDR Centru) În urma parcurgerii procedurii de evaluare de mediu, derulată de APM Alba în baza delegării de competență nr.DEICP/17248/04.11.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 97/04.08.2022 pentru Planul de […]

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul 2/2022

În acest al doilea număr din 2022 vă furnizăm cele mai recente date statistice populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, protecția socială, fluxul turistic și altele precum și o secțiune extinsă dedicată evoluțiilor demografice. Sperăm că, prin informațiile prezentate aici, am reușit să punem în evidență începutul revenirii la normalitate după perioada […]

Detalii

Buletinul statistic al Regiunii Centru -Trimestrul 1/2022

În acest prim număr publicat în 2022 am inclus cele mai recente date statistice despre populația, produsul intern brut, investițiile străine directe, sectorul întreprinderilor, piața muncii, protecția socială, fenomenele demografice, fluxul turistic și altele. Sperăm că, prin cifrele prezentate aici, am reușit să punem în evidență impactul puternic generat de pandemia COVID 19 asupra societății […]

Detalii

STUDIU Resurse umane pentru specializarea inteligentă – nevoile și oferta de competențe digitale în administrație și economie

ADR Centru a finalizat studiul regional „Resurse umane pentru specializarea inteligentă – nevoile și oferta de competențe digitale în administrație și economie“. Acest studiu aduce informații actualizate cu privire la nivelul digitalizării și competențele digitale ale salariaților din cadrul autorităților publice locale și al companiilor din Regiunea Centru, precum și informații privind oferta regională de formare a abilităților digitale. Datele colectate au permis identificarea nevoilor de îmbunătățire a competențelor digitale ale salariaților din mediul public și din cel privat servind, de asemenea, la fundamentarea intervențiilor propuse prin Axa Prioritară 2 a POR Centru 2021-2027.

Detalii

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 (PDR Centru) a obținut avizul de mediu din partea APM Alba

În urma parcurgerii procedurii de evaluare de mediu pentru Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027, ADR Centru anunță publicul interesat asupra deciziei APM Alba de emitere a avizului de mediu pentru PDR Centru 2021-2027 Elaborat în perioada 2019-2020, PDR Centru reprezintă principalul document de planificare elaborat la nivel regional și asumat de […]