Analiza disparităților intraregionale la nivelul Regiunii Centru

Obiectivul principal al ”Analizei disparităților intraregionale la nivelul Regiunii Centru” este de a stabili pe baza unor metode cantitative de cercetare disparitățile existente între județele Regiunii Centru, între mediul urban și cel rural, respectiv între subzonele geografice ale Regiunii Centru sau zonele cu anumite particularități socioeconomice.

Studiul este structurat în 3 secțiuni principale care abordează, pe rând, disparitățile socio-demografice, disparitățile privind echiparea teritoriului și disparitățile economice în interiorul Regiunii Centru. Pentru a permite o bună vizualizare a discrepanțelor intraregionale au fost realizate peste 30 hărți tematice având la bază diverși indicatori agregați la nivel județean sau la nivel de unitate administrativ-teritorială.

Ultima secțiune a studiului include o analiză multicriterială de dimensiuni reduse realizată pe baza a 15 indicatori statistici selectați pe criteriul relevanței și disponibilității datelor, acoperind cele trei domenii de analiză: demografie, infrastructură și servicii publice, economie. A fost obținut, astfel, un instrument de cuantificare a disparităților intraregionale construit cu date obiective și relevante care va permite o fundamentare mai bună a politicilor de dezvoltare, precum și prioritizarea investițiilor și intervențiilor financiare regionale.