Analiza emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul Regiunii Centru in contextul schimbarilor climatice. Identificarea solutiilor privind eficienta energetica si utilizarea energiilor regenerabile

Definirea cadrului de implementare de actiuni la nivelul Regiunii Centru privind reducerea emisiilor de CO2 si schimbarile climatice in acord cu Directivele Comisiei Europene in acest domeniu
Domenii de mare actualitate, atenuarea schimbarile climatice si utilizarea surselor regenerabile de energie reprezinta o prioritate la nivelul Comisiei Europene, elaborandu-se in acest sens o serie de directive. Prin studiul realizat la nivelul Regiuni Centru s-a analizat vulnerabilitatea mediului inconjurator la factorii de poluare pe baza prelucrarii unui volum mare de date si informatii relevante cu privire la emisiile de gaze cu efect de sera. Aceasta analiza poate reprezenta instrument de lucru in definirea politicilor, masurilor si actiunilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera la nivel Regiunii Centru.