Buletinul statistic al Regiunii Centru -Trimestrul 1/2022

În acest prim număr publicat în 2022 am inclus cele mai recente date statistice despre populația, produsul intern brut, investițiile străine directe, sectorul întreprinderilor, piața muncii, protecția socială, fenomenele demografice, fluxul turistic și altele. Sperăm că, prin cifrele prezentate aici, am reușit să punem în evidență impactul puternic generat de pandemia COVID 19 asupra societății și economiei Regiunii Centru dar și începutul revenirii la normalitate, depășind dificultățile inerente centralizării ,,în timp real” a datelor statistice.

Buletin de date si informații statistice T1-2022