Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul 2/2022

În acest al doilea număr din 2022 vă furnizăm cele mai recente date statistice populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, protecția socială, fluxul turistic și altele precum și o secțiune extinsă dedicată evoluțiilor demografice. Sperăm că, prin informațiile prezentate aici, am reușit să punem în evidență începutul revenirii la normalitate după perioada dificilă a anilor 2020-2021, când întreaga societate s-a confruntat cu situația pandemică și că am putut depăși dificultățile inerente centralizării ,,în timp real” a datelor statistice.

Buletin statistic trimestrial – T2/2022