Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul 3/2022

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente.

În acest nou număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, nivelul de trai și protecția socială, fluxul turistic și altele precum și o secțiune extinsă dedicată infrastructurii de transport rutier și de infrastructurii tehnice. În edițiile viitoare ale buletinului statistic regional vom integra câteva analize succinte ale acestor indicatori, propunând și alte noutăți statistice.