Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – trimestrul 1- 2021

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea acestui nou număr, seria de buletine de date și informații statistice, dorind să ofere un sprijin tehnic organizațiilor din Regiunea Centru.

Acest Buletin Statistic Regional prezintă date și indicatori relevanți privind evoluția și nivelul de dezvoltare a Regiunii Centru și a județelor componente, furnizând date în profil regional și județean. În acest prim număr din anul 2021, vă punem la dispoziție date statistice despre evoluția economică, echiparea teritoriului, piața muncii, protecția socială, fenomenele demografice și altele. Chiar dacă este dificilă centralizarea ,,în timp real” a datelor statistice, am reușit să surprindem prin indicatorii prezentați impactul puternic generat de pandemia  COVID 19 asupra societății și economiei Regiunii Centru. În edițiile viitoare ale buletinului statistic vom include și analize succinte ale acestor indicatori, propunând și alte noutăți statistice.

Buletin de date și informații statistice T1-2021