Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – T4 2023

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente.

În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, nivelul de trai, protecția socială, fluxul turistic și o secțiune extinsă dedicată unor indicatori macroeconomici precum produsul intern brut, investițiile străine directe atrase și dinamica antreprenorială, dar și alte date statistice.

Buletin statistic trimestrial – T4 2023