Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informatii la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente.

În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, nivelul de trai și protecția socială, fluxul turistic și altele, precum și o secțiune extinsă dedicată statisticii educației (populația școlară, rata brută de cuprindere școlară, unități școlare, săli de clasă, personal didactic, numărul de elevi ce revin unui cadru didactic, numărul mediu de elevi/ clasă).