Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul 1/2023

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente.

În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, nivelul de trai și protecția socială, fluxul turistic și altele, precum și o secțiune extinsă dedicată indicatorilor demografici rezultați prin valorificarea datelor provizorii ale Recensământului populației și locuințelor 2021 – numărul și structura populației, evoluția numerică a populației, raportul de dependență demografică, rata de îmbătrânire, indicatorii mișcării naturale.