Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru

Pentru a veni în întâmpinarea necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru revine cu al doilea număr al buletinului de date și informații statistice, pentru a sprijini organizațiile din Regiunea Centru. Acest Buletin Statistic Regional include date și indicatori relevanți pentru dezvoltarea Regiunii Centru și a județelor componente, având o structură de nivel regional. În acest nou număr vă prezentăm date statistice despre teritoriu, infrastructura rutieră, activitatea companiilor, fluxul turistic, comerțul exterior, demografie și forța de muncă și altele. Chiar dacă datele statistice nu pot fi centralizate ,,în timp real”, am reușit să surprindem prin câțiva indicatori impactul generat de pandemia  COVID 19 asupra societății și economiei Regiunii Centru. În edițiile viitoare ale buletinului statistic vom analiza evoluția acestor date și indicatori, prezentând și alte noutăți statistice.

Buletin de date și informații statistice nr. 2

Buletin de date si informații statistice nr. 1