Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 a fost avizat

Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 a fost avizat de către Comitetul Regional de Planificare Centru în urma derulării procedurii de consultare scrisă care s-a încheiat pe data de 18 decembrie 2020.

Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 a fost avizat de către Comitetul Regional de Planificare Centru în urma derulării procedurii de consultare scrisă care s-a încheiat pe data de 18 decembrie 2020. După obținerea acestui aviz, Planul de Dezvoltare Regională Centru (PDR Centru) va putea fi adoptat prin decizia  Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru la prima reuniune din anul 2021 a acestui for regional.

Elaborat pe parcursul ultimilor 2 ani, PDR Centru reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru, în conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

Fundamentat pe o diagnoză detaliată,  Planul de Dezvoltare ia în considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere valorificarea întregului potențial de dezvoltare durabilă. Principalele secțiuni ale PDR Centru și în mod particular Strategia de Dezvoltare Regională, au parcurs un amplu proces consultativ desfășurat în cadrul structurilor parteneriale regionale, proces care a avut ca scop identificarea problemelor și nevoilor comunităților, stabilirea corectă a priorităților și măsurilor și conturarea unui portofoliu regional de proiecte.

Conectat la procesul de programare la nivel european, PDR Centru a inclus între prioritățile regionale, temele derivate din cele 5 obiective ale Noii Politici de Coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027: inovare, digitalizare, transformare economică, reducerea emisiilor de carbon și combaterea schimbărilor climatice, creșterea gradului de conectare prin dezvoltarea rețelelor de transport și de internet, incluziune socială prin creșterea accesului la educație, ocupare și la servicii de sănătate de calitate și, nu în ultimul rând apropierea de nevoile concrete ale comunităților.

PDR Centru este însoțit de un portofoliu regional de proiecte majore constituit prin centralizarea și prioritizarea și dezvoltarea propunerilor partenerilor regionali, care vor fi susținute pentru a se asigura o mai eficientă implementare a priorităților regionale. Implementarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru se va întinde de-a lungul perioadei 2021-2029 și va avea la bază atât finanțări nerambursabile din fonduri europene sau programe naționale cât și resursele financiare proprii sau atrase de către autorități locale, companii și universități. Progresul implementării și impactul rezultat vor putea fi evaluate pe baza celor 3 rapoarte strategice de monitorizare elaborate pe parcursul perioadei de implementare a planului.

PDR Centru 2021-2027 este structurat pe următoarele capitole: