Planul Regional de Actiune pentru Mediu 2007-2013

Planul Regional de Actiune pentru Mediu 2007-2013 este documentul strategic de planificare, complementar altor instrumente de planificare regionala, avand ca obiectiv general promovarea dezvoltarii durabile in Regiunea Centru prin sporirea eficientei utilizarii resurselor naturale si reducerea efectelor negative pe care poluarea le are asupra populatiei si ecositemelor. Planul Regional de Actiune pentru Mediu identifica si ierarhizeaza problemele de mediu din Regiunea Centru, propune actiuni strategice pentru protectia mediului, un plan de implementare a actiunilor si un sistem de monitorizare si evaluare a rezultatelor.