Profilele socio-economice ale judetelor din Regiunea Centru

Profilurile județene prezintă o sinteză socioeconomică la nivel județean realizată pe baza principalelor date statistice din diferite domenii economice sau sociale: demografie, economie, forța de muncă, infrastructura (transport, educație, sănătate).

Profilurile celor 6 județe din Regiunea Centru oferă o imagine sintetică a principalelor aspecte teritoriale, sociale și economice, informațiile fiind structurate astfel:

  • infrastructura principală transport (date statistice, hărți)
  • demografie (date absolute, structură demografică, fenomene demografice, participarea populației la activitatea economică)
  • economie (indicatori macroeconomici regionali, profil economic sectorial, dinamica antreprenorială)
  • piața forței de muncă (date statistice privind evoluția ocupării și a șomajului, structura pe domenii a populației ocupate)
  • infrastructura educațională, de cercetare, de sănătate