Profilurile județelor Regiunii Centru

Profilurile celor 6 județe din Regiunea Centru oferă o imagine sintetică a principalelor aspecte teritoriale, sociale și economice, informațiile fiind structurate astfel:

  • infrastructura principală transport
  • infrastructura principală tehnico-edilitară
  • infrastructura educațională, de cercetare și de sănătate
  • demografie (structură demografică, fenomene demografice, participarea populației la activitatea economică)
  • piața forței de muncă (evoluția ocupării și a șomajului, structura pe domenii a populației ocupate)
  • economie (indicatori macroeconomici regionali, profil economic sectorial, dinamica antreprenorială)