Raportul Final de Monitorizare a Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020

Documentul de față, ultimul dintre cele 3 rapoarte strategice, este structurat în două secțiuni. Prima secțiune prezintă evoluțiile la nivel regional  în perioada 2013-2021 prin prisma principalilor indicatori statistici din sfera socioeconomică  și a valorilor înregistrate la nivelul indicatorilor de monitorizare aferenți fiecărui domeniu strategic. Secțiunea finală cuprinde o analiză sintetică a implementării portofoliului regional de proiecte pentru fiecare din cele 6 domenii strategice, realizată prin compararea informațiilor inițiale de ordin statistic cu datele la zi referitoare la implementarea diverselor programe cu finanțare europeană sau națională.

Raportul final de monitorizare include, de asemenea, prezentarea principalelor probleme întâmpinate în procesul de implementare a proiectelor din portofoliul regional și a dificultăților și lecțiilor învățate în ce privește monitorizarea Planului.