Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionala 2014-2020

Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului a emis Ordinul 1087/13.07.2012 prin care se aproba Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionala 2014-2020. Se stabileste astfel un set de reguli unitare privind constituirea structurilor parteneriale la nivel regional, componenta comitetelor regionale de planificare (CRP), a grupurilor de lucru tematice si a grupurilor de lucru subregionale, rolul si atributiile principale ale acestora si modul de functionare a structurilor parteneriale.