Sistemul de asezari la nivelul Regiunii Centru in contextul dezvoltarii policentrice

Suport in analiza aprofundata a sistemului de asezari la nivelul Regiunii Centru in vederea identificarii ariilor de influenta, a perspectivelor de dezvoltare economica a spatiilor polarizate si a dezvoltarii policentrice

Avand la baza o parcurgere a documentelor strategice si programatice la nivel european si national privind politica de dezvoltare teritoriala, planificare si dezvoltare durabila, studiul a avut ca punct de pornire o analiza a elementelor sistemului de asezari la nivelul Regiunii Centru. Pe baza datelor si informatiilor obtinute s-a dezvoltat o metodologie de analiza a sistemului de asezari la nivel regional prin propunerea unei structuri de indicatori si definirea relatiilor dintre acestia. Utilizand tehnologia GIS si rezultatele unor cercetari teritoriale din cadrul Programului ESPON s-a elaborat prin analiza si modelare spatiala modelul de dezvoltare policentrica la nivelul Regiunii Centru.