Studiu privind potențialul de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii Centru

Unul dintre obiectivele majore ale PDR Centru este „dezvoltarea economiei regionale bazate pe cunoaștere prin modernizarea și eficientizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării economice și prin creșterea rolului cercetării–dezvoltării-inovării la nivelul economiei Regiunii Centru”. În acest context, ADR Centru a apreciat ca necesară realizarea unui Studiu privind potențialul de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii Centru. Importanța studiului rezidă în faptul că, pe lângă prezentarea situației la zi a economiei regionale și a modificărilor structurale din ultimii ani, s-a reușit formularea unui set coerent și realist de propuneri care vizează îmbunătățirea competitivității economice a Regiunii Centru, ținând cont de cadrul legislativ actual și de prerogativele deținute de autoritățile publice.

Documente

Studiu economie regionala
Anexe studiu