Versiunea finala a Planului de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027

În contextul  parcurgerii procedurii de evaluare de mediu a PDR Centru 2021-2027, conform prevederilor legale în vigoare, ADR Centru publică varianta finală a PDR Centru 2021-2027. Această varianta include toate observațiile grupului de lucru constituit la nivel regional pentru parcurgerea evaluării de mediu .

1. Introducere

2. Analiza socioeconomica

3. Analiza SWOT

4. Strategia de Dezvoltare Regionala

5. Sistemul de implementare

6. Monitorizarea

7. Indicatori de monitorizare

8. Procesul partenerial

9. Portofoliul de proiecte

10. Glosar de abrevieri si termeni

Plan de Actiune