Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a realizat o serie de studii cu o tematica diversa, avand ca scop analiza mai temeinica a situatiei socio-economice actuale, a tendintelor manifestate in ultimii 10-15 ani la nivelul Regiunii Centru precum si evaluarea obiectiva a potentialului de dezvoltare al regiunii si al judetelor componente. Aceste studii pot fi puse la dispozitia organizatiilor si persoanelor interesate si vor contribui in mod semnificativ la imbunatatirea activitatii de planificare regionala.

Analiza disparităților intraregionale la nivelul Regiunii Centru

Obiectivul principal al ”Analizei disparităților intraregionale la nivelul Regiunii Centru” este de a stabili pe baza unor metode cantitative de cercetare disparitățile existente între județele Regiunii Centru, între mediul urban și cel rural, respectiv între subzonele geografice ale Regiunii Centru sau zonele cu anumite particularități socioeconomice.

Detalii

Profilele socio-economice ale judetelor din Regiunea Centru

Profilurile județene prezintă o sinteză socioeconomică la nivel județean realizată pe baza principalelor date statistice din diferite domenii economice sau sociale: demografie, economie, forța de muncă, infrastructura (transport, educație, sănătate).

Detalii

Studiu privind dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul Regiunii Centru și nevoile de îmbunătățire a conectivității regionale

Studiul răspunde nevoii de a dispune de o analiză aprofundată a infrastructurii de transport regional care să permită identificarea și evaluarea nevoilor de extindere și modernizare a infrastructurii precum și prioritizarea într-un mod obiectiv a investițiilor din perioada următoare. Datele statistice arată că Regiunea Centru dispune de o rețea extinsă de transport rutier și feroviar, […]

Detalii

STUDIU Resurse umane pentru specializarea inteligentă – nevoile și oferta de competențe digitale în administrație și economie

ADR Centru a finalizat studiul regional „Resurse umane pentru specializarea inteligentă – nevoile și oferta de competențe digitale în administrație și economie“. Acest studiu aduce informații actualizate cu privire la nivelul digitalizării și competențele digitale ale salariaților din cadrul autorităților publice locale și al companiilor din Regiunea Centru, precum și informații privind oferta regională de formare a abilităților digitale. Datele colectate au permis identificarea nevoilor de îmbunătățire a competențelor digitale ale salariaților din mediul public și din cel privat servind, de asemenea, la fundamentarea intervențiilor propuse prin Axa Prioritară 2 a POR Centru 2021-2027.

Detalii

Studiu privind potențialul de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii Centru

Unul dintre obiectivele majore ale PDR Centru este „dezvoltarea economiei regionale bazate pe cunoaștere prin modernizarea și eficientizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării economice și prin creșterea rolului cercetării–dezvoltării-inovării la nivelul economiei Regiunii Centru”. În acest context, ADR Centru a apreciat ca necesară realizarea unui Studiu privind potențialul de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii Centru.

Detalii

Analiza disparităților intraregionale și dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii Centru

Studiul ”Analiza disparităților intraregionale și dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii Centru” își propune să realizeze o radiografie a Regiunii Centru din perspectiva disparităților intraregionale, în special a disparităților urban – rural, la un deceniu după aderarea României la Uniunea Europeană și să evalueze nivelul și potențialul de dezvoltare al orașelor din regiune, având în vedere rolul acestora de vectori ai competitivității și creșterii economice la nivel regional. 

Detalii

Studiul privind impactul schimbarilor climatice asupra comunitatilor din Regiunea Centru

Prin efectele sale tot mai vizibile in ultimele 3 decenii, schimbarea climatica s-a impus ca una din temele majore ale omenirii, iar sintagma „schimbare climatica” si-a extins considerabil aria de utilizare, iesind din cercul restrans al oamenilor de stiinta si al expertilor si intrand in discursurile decidentilor politici si chiar in vocabularul de zi cu zi.

Detalii

Situatia fortei de munca in Regiunea Centru si nevoile de dezvoltare ale sistemului de formare profesionala

Regiunea Centru se confrunta cu o rata relativ ridicata a somajului nu doar in perioadele de recesiune ci si in perioadele de crestere economica, indicand faptul ca avem de-a face cu un nivel important al somajului structural, cauza principala a acestuia fiind neconcordanta intre oferta de forta de munca si oferta de locuri de munca disponibile (”skills gap”).

Detalii

Strategia Regiunii Centru privind cresterea absorbtiei fondurilor europene in perioada 2014-2020

 
La finalul primului ciclu financiar de 7 ani dupa aderarea sa la Uniunea Europeana, Romania se afla pe un nedorit loc la nivel european in ce priveste gradul de absorbtie a fondurilor comunitare. Dificultatile inerente inceputului, deficientele sistemului legislativ si insuficienta experienta a actorilor implicati in utilizarea fondurilor europene au franat puternic procesul de absorbtie

Detalii