Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a realizat o serie de studii cu o tematica diversa, avand ca scop analiza mai temeinica a situatiei socio-economice actuale, a tendintelor manifestate in ultimii 10-15 ani la nivelul Regiunii Centru precum si evaluarea obiectiva a potentialului de dezvoltare al regiunii si al judetelor componente. Aceste studii pot fi puse la dispozitia organizatiilor si persoanelor interesate si vor contribui in mod semnificativ la imbunatatirea activitatii de planificare regionala.

Studiu privind potențialul de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii Centru

Unul dintre obiectivele majore ale PDR Centru este „dezvoltarea economiei regionale bazate pe cunoaștere prin modernizarea și eficientizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării economice și prin creșterea rolului cercetării–dezvoltării-inovării la nivelul economiei Regiunii Centru”. În acest context, ADR Centru a apreciat ca necesară realizarea unui Studiu privind potențialul de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii Centru.

Detalii

Analiza disparităților intraregionale și dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii Centru

Studiul ”Analiza disparităților intraregionale și dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii Centru” își propune să realizeze o radiografie a Regiunii Centru din perspectiva disparităților intraregionale, în special a disparităților urban – rural, la un deceniu după aderarea României la Uniunea Europeană și să evalueze nivelul și potențialul de dezvoltare al orașelor din regiune, având în vedere rolul acestora de vectori ai competitivității și creșterii economice la nivel regional. 

Detalii

Studiul privind impactul schimbarilor climatice asupra comunitatilor din Regiunea Centru

Prin efectele sale tot mai vizibile in ultimele 3 decenii, schimbarea climatica s-a impus ca una din temele majore ale omenirii, iar sintagma „schimbare climatica” si-a extins considerabil aria de utilizare, iesind din cercul restrans al oamenilor de stiinta si al expertilor si intrand in discursurile decidentilor politici si chiar in vocabularul de zi cu zi.

Detalii

Situatia fortei de munca in Regiunea Centru si nevoile de dezvoltare ale sistemului de formare profesionala

Regiunea Centru se confrunta cu o rata relativ ridicata a somajului nu doar in perioadele de recesiune ci si in perioadele de crestere economica, indicand faptul ca avem de-a face cu un nivel important al somajului structural, cauza principala a acestuia fiind neconcordanta intre oferta de forta de munca si oferta de locuri de munca disponibile (”skills gap”).

Detalii

Strategia Regiunii Centru privind cresterea absorbtiei fondurilor europene in perioada 2014-2020

 
La finalul primului ciclu financiar de 7 ani dupa aderarea sa la Uniunea Europeana, Romania se afla pe un nedorit loc la nivel european in ce priveste gradul de absorbtie a fondurilor comunitare. Dificultatile inerente inceputului, deficientele sistemului legislativ si insuficienta experienta a actorilor implicati in utilizarea fondurilor europene au franat puternic procesul de absorbtie

Detalii

Studiu privind comunitatile defavorizate (romi) din Regiunea Centru

In contextul excluziunii sociale, romii reprezinta cea mai mare şi mai vulnerabila minoritate din Uniunea Europeana, comunitatea lor fiind in general marginalizata şi discriminata. Finantat din Programul Operational Regional 2007-2013, Studiul privind comunitatile defavorizate (romi) din Regiunea Centru a fost elaborat de SC MANCOM CENTRU S.R.L.

Detalii