Exemple de bune practici identificate in cadrul proiectului DIFASS

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru participă în calitate de partener la implementarea proiectului DIFASS – Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments” (Dezvoltarea asistenței financiare interregionale și a instrumentelor de finanțare non-grant destinate IMM-urilor) – finanţat de Comisia Europeană, prin FEDR în cadrul programului de cooperare inter-regională INTERREG IV C. Proiectul este implementat sub coordonarea Pannon Business Network Association, din Gyor, Ungaria și are ca obiectiv deblocarea potenţialului de inovare, internaţionalizare şi creştere durabilă a IMM-urilor în Europa prin îmbunătăţirea accesului la finanţare. Regiunile care participă în cadrul proiectului DIFASS și-au unit forțele pentru realizarea de schimburi de experienţă privind bunele practici identificate în regiunile lor, pentru a dezvolta sau îmbunătăţi politicile în acest domeniu şi pentru a sprijini transferul transnaţional de bune practici selectate spre regiunile partenere.

Parteneriatul proiectului a fost format din 26 institutii si organizatii provenind din 16 State Membre ale Uniunii Europene: Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Romania, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania si Mare Britanie, si este coordonat de Asociatia Retelei de Afaceri Panon din Gyor – Ungaria.

Proiectul DIFASS a oferit posibilitatea celor 26 de parteneri de a colecta cele mai bune modele și instrumente financiare și non-financiare pe care țările și regiunile participante la proiect le-au dezvoltat în sprijinul companiilor și le-au oferit ca modele de bună practică factorilor de decizie care doresc să le preia și să le integreze în politicile proprii de susținere a IMM-urilor. În cursul întâlnirilor, partenerii proiectului au avut ocazia să prezinte bunele practici specifice fiecărei regiuni, unele dintre proiecte fiind vizitate și prezentate în mod aprofundat. Scopul final al identificării și împărtășirii bunelor practici este replicarea acestora la nivelul altor regiuni participante, în funcție de potențialul de transferabilitate al acestora.

Pe parcursul celor 3 ani de implementare, în cadrul proiectului DIFASS s-au identificat 43 de exemple și modelele de bune practici dezvoltate în scopul sprijinirii IMM-urilor, care acoperă domenii precum: inovarea, internaționalizarea, accesul la finanţare şi scheme de garantare a creditelor pentru IMM-uri, scheme de microcreditare pentru întreprinderi, fonduri JEREMIE, fonduri cu capital de risc și finanțări de tip mezanin, orientări către schemele de garantare a finanțărilor și a împrumuturilor, proprietate intelectuală și capital uman, cât și industriile creative.

Exemplele de bune practici identificate in cadrul proiectului pot fi consultate accesand documentele de mai jos: