PROGRAM PHARE 2005 CES

Principalul obiectiv pentru sectorul Gestionarea deseurilor este continuarea programului anterior „Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor” (Phare 2004) pentru a sprijini autoritatile publice locale din toate regiunile Romaniei in eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri si de a stimula colectarea selectiva a deseurilor.

„Schema de granturi pentru sprijinirea investitiilor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu“ ofera asistenta financiara pentru sprijinirea dezvoltarii activitatilor de investitie la nivel regional de catre autoritatile publice cu responsabilitati in urmatoarele sectoare de mediu prioritare:

  • Gestionarea deseurilor
  • Gospodarirea apelor si a apelor uzate
  • Protectia naturii /biodiversitate

In cazul Regiunii Centru sectoarele de mediu finantate sunt gestionarea deseurilor si protectia naturii.
Solicitantii eligibili sunt:

  • autoritati publice locale romane reprezentand localitati cu pana la 50.000 locuitori, cu responsabilitati in domeniul „Gestionarea deseurilor” (ex. Consilii locale, Consilii judetene), sau
  • autoritati publice locale romane reprezentand localitati cu pana la 50.000 locuitori sau ONG-uri cu responsabilitati / specializate in domeniul Biodiversitate / Protectia naturii.

Suma disponibila pentru Regiunea Centru este de 3,334 milioane euro, din care 2,5 milioane euro din fonduri Phare si 0,834 milioane euro de la bugetul de stat. Contractele cu solicitantii au fost semnate la 30 noiembrie 2007, iar termenul limita de efectuare a platilor este stabilit la 30 noiembrie 2009. Pentru toate cele 9 proiecte selectate a fost incheiat contractul de finantare si a fost semnata de catre beneficiari cerea de plata pentru acordarea avansului.