Programul Guvernamental „Dezvoltarea Judetului Alba”

Reprezinta unul din instrumentele implementarii politicii guvernamentale in domeniul dezvoltarii regionale, avand ca directie prioritara crearea de conditii pentru a raspunde necesitatii unor masuri active si alternative de sustinere a dezvoltarii economice la nivel comunitar si regional care sa asigure atenuarea efectelor sociale negative ale procesului de restructurare economica.

Programul a fost aprobat prin HG 116/2001 si a vizat atingerea urmatoarelor obiective:

  • dezvoltarea activitatilor economice; cresterea volumului investitiilor private;
  • crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
  • crearea de noi locuri de muncã si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
  • sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale .

Au fost finantate un numar de 33 de proiecte cu o valoare totala a finantarii nerambursabile de 7.288.497,74 RON.