PROGRAMUL PHARE 2003 CES

“Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor”, finantata prin Programul Phare 2003, Coeziune Economica si Sociala, este un program pilot, care vizeaza in aceasta faza doar localitatile din Regiunea CENTRU.

Obiectivul principal al “Schemei de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor“ este de a asigura atat asistenta tehnica cat si financiara autoritatilor publice locale responsabile cu gestionarea deseurilor in Regiunea CENTRU, in eforturile lor de a reduce volumul deseurilor si de a stimula colectarea selectiva.
Principalele categorii de investitii care pot fi finantate in cadrul acestui program sunt :

  • Constructia de statii de pre-tratare bio-mecanica a deseurilor menajere
  • Dezvoltarea/reabilitarea sistemelor desalubrizare din localitatile care nu dispun inca de un sistem de salubrizare, crearea unei infrastructuri de colectare, utilizarea unor spatii temporare de depozitare, etc, inclusiv colectarea selectiva.
  • Constructia unor platforme de compostare.

Programul a fost lansat în data de 17.11.2005 fiind contractate un numar de 13 proiecte a caror perioada de implementare  se incheie, conform ultimelor acte aditionale la Contractele de Grant aprobate,  la data de  16.09.2008, cand va fi finalizata implementarea  tuturor proiectelor.
Valoare totala  a grantului alocata  pentru Regiunea Centru  a fost de  10.075.521,56 euro, iar valoarea contractata a contributiei proprii a beneficiarilor  de 1.165.475,73 euro.
Pentru detalii vezi anexa de mai jos.