PROGRAMUL PHARE 2005 CES

In cadrul Schemei de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de Proiecte in domeniul Protectiei Mediului (SGSP-PP) sprijinul financiar se acorda pentru urmatoarele tipuri de activitati cu conditia, ca rezultatele acestora sa constituie baza unor viitoare proiecte de investitii in domeniul mediului, proiecte de investitii ce vor fi implementate si gestionate de beneficiarii finantarii nerambursabile:

  • studii(ex.studii de piata, studii de fezabilitate,etc)
  • analize(exanaliza cost – beneficiu);
  • evaluari(ex.evaluarea impactului de mediu).

Obiectivul principal al Schemei de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de Proiecte în domeniul Protectiei Mediului (SGSP-PP) este acela de a oferi asistenta financiara autoritatilor publice sau ONG-urilor specializate în domeniul biodiversitatii/protectiei naturii, din Regiunea Centru, in efortul lor de a reduce volumul deseurilor si de a extinde activitatile privind protectia naturii si a biodiversitatii.
10 proiecte din Regiunea Centru au primit finantare în cadrul acestui program, valoarea totala a grantului ridicandu-se la 391731,96 euro. Contractele de Finanantare au fost semnate de catre Autoritatea Contractanta la data de 21 septembrie a.c., plata avansului catre beneficiari s-a facut la sfarsitul lunii octombrie, iar implementarea proiectelor a inceput la 1 noiembrie 2007. Durata de implementare a proiectelor este cuprinsa intre 6 si 12 luni.
In prezent cele 10 proiecte se afla în faza de intocmire/avizare a documentatiei de achizitii publice.