PROGRAMUL PHARE 2005

Schema de granturi pentru sprijinirea investitiilor sectorului privat al IMM in domeniul gestionarii deseurilor in sectoarele prioritare de mediu a fost lansata in cursul lunii iulie de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in calitate de Autoritate Contractanta.

Obiectivele specifice ale Programului au vizat:

  • sprijinirea sectorului privat implicat in protectia mediului cu scopul cresterii atractivitatii zonelor pentru investitii interne
  • intarirea cooperarii in domeniul protectiei mediului intre autoritatile publice locale si IMM-uri
  • imbunatatirea metodelor simple si eficiente de tratare a deseurilor cu un raport optim cost beneficiu

Bugetul pus la dispozitia Regiunii CENTRU pentru aceasta licitatie a fost 1,08 milioane  EURO, din care 0,81 milioane EURO din fonduri Phare si  0,27 milioane EURO de la bugetul de stat.
Pana la termenul limita de depunere al proiectelor au fost depuse un numar de 3 cereri de finantare din care a fost selectat un proiect in valoare totala de 174.370,00 euro, din care fonduri publice 87.185,00 euro, pentru care a fost incheiat contractul de finantare  si a fost semnata cerea de plata a avansului.