Identitate Vizuala REGIO

REGLEMENTARI DE ULTIMA ORA

PENTRU BENEFICIARII DIN REGIUNEA CENTRU FINANTATI
PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
Conform unei note transmise catre Agentia pentru Dezvoltare regionala Centru de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, toti beneficiarii programului Regio care au amplasat panouri temporare sau placi permanente vor actualiza denumirea ministerului, pana la 24 septembrie 2010. Respectiv in cazul panourilor sau placilor unde apare la linia Autoritatii de Management denumirea de „Ministerul Lucrarilor Publice si Locuintelor” sau „Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei” aceasta se va corecta cu denumirea actuala a ministerului.
[Vezi Anexa]

 

EDITIA a III-a A MIV REGIO

Conform Instructiunii nr. 58 din 10.09.2010, incepand cu data de 15 septembrie 2010, a intrat in vigoare editia a III-a a Manualului de Identitate Vizuala (MIV) pentru Programul Operational Regional. Astfel, contractele care vor beneficia de finantare nerambursabile prin programul REGIO 2007-2013 vor respecta noi-le prevederi.

Instructiunea vizeaza revizuirea editiei a II-a a MIV REGIO, care ramane in vigoare pentru contractele semnate inainte de 15 septembrie 2010. Cu toate acestea, beneficiarii acestor contracte de finantare pot utiliza, pentru noile materiale de informare si publicitate, prevederile editiei a III-a a MIV REGIO.
Editia a III-a a Manualului de Identitate Vizuala se regaseste atat pe site-ul www.inforegio.ro, cat si pe site-ul www.adrcentru.ro , in sectiunea REGIO 2007-2013/Identitate Vizuala.
Atasam Instructiunea nr. 58 emisa in 10 septembrie 2010 de Autoritatea de Management a Programului Operational Regional.
Aici puteti consulta ultima versiune a MIV REGIO, intrata in vigoare incepand cu 15 septembrie 2010, cu referire la Masurile de Informare si Publicitate.

 

INFORMATII DE ULTIMA ORA PRIVIND MASURILE DE INFORMARE SI PUBLICITATE OBLIGATORII IN CAZUL PROIECTELOR REGIO

Incepand cu data de 15 septembrie 2010, contractele care se vor semna spre finantare in cadrul Programului Operational Regional REGIO 2007-2013 vor res-pecta prevederi noi privind Masurile de informare si publicitate, specificate in cadrul Anexei II la fiecare contract.
[Vezi document]

CLARIFICARI MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALA POR – PLACI PERMANENTE

Ca urmare a solicitarilor de clarificari primite din partea beneficiarilor de finantare in cadrul Programului Operational Regional, Autoritatea de Management a programului face urmatoarele precizari in ceea ce priveste numarul placilor permanente care trebuie amplasate la locul de implementare a proiectelor care vizeaza lucrari de constructii sau achizitia de bunuri, pentru care contributia publica depaseste 500.000 euro:

  • In conformitate cu art. 2.1, alin. 5 din cadrul Anexei II Informare si publicitate a contratului de finantare “Panourile vor fi inlocuite cel tarziu dupa sase luni de la terminarea proiectului cu placi permanente” rezulta faptul ca numarul placilor permanente va fi acelasi cu numarul panourilor temporare amplasate pe durata implementarii proiectelor.
  • In ceea ce priveste amplasarea panourilor temporare si a placilor permanente in cazul proiectelor de reabilitare si modernizare a strazilor urbane, acestea vor fi instalate la locatia proiectului, in locurile cu cea mai mare vizibilitate si intr-un numar suficient de mare, proportional cu anvergura proiectului (numarul de strazi reabilitate, dimensiunea acestora), astfel incat sa se asigure informarea publicului larg cu privire la finantarea proiectelor prin Programul Operational Regional.

[Vezi document]

CLARIFICARI MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALA POR – PANOURI TEMPORARE

Ca urmare a solicitarilor de clarificari primite din partea beneficiarilor de finantare in cadrul Programului Operational Regional, in ceea ce priveste numarul placilor temporare/permanente care trebuie afisate la locul de implementare a proiectelor care vizeaza lucrari de infrastructura, Autoritate de Management a POR face urmatoarele precizari:

  • in conformitate cu cerintele Autoritatii pentru Coordonarea Intrumentelor Structurale, in cazul in care, pe traseul drumului la care se refera proiectul sunt mai mult de trei poduri se vor instala aceste panouri la cel putin trei poduri;
  • panourile vor fi instalate cate unul la fiecare capat de pod;
  • beneficiarul are obligatia de a instala, de asemenea, cele patru panouri la capetele drumului reabilitat, cate un panou pe fiecare sens de mers.

[Vezi document]