InnovaSPA – „Innovative health solutions for thermal spa regions”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivelul Regiunii Centru proiectul InnovaSPA – ”Innovative health solutions for thermal spa regions”, în traducere: ”InnovaSPA – Soluții medicale inovatoare pentru regiunile cu stațiuni balneare”, finanțat în cadrul programului de cooperare interregională al Comisiei Europene – Interreg Europe.

Parteneriat
Proiectul este coordonat de Asociaţia Thermauvergne din Franţa și este implementat de un consorțiu format din 8 organizații partenere provenind din 8 state Europene. La nivelul regiunii Centru, partenerul responsabil pentru implementarea proiectului InnovaSPA este Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Obiectiv
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea politicilor de dezvoltare de la nivel regional/naţional care sprijină transferul de tehnologie şi cunoaştere în vederea accelerării lansării pe piaţă a noi produse şi soluţii inovatoare destinate staţiunilor balneare.

Activități
Pe parcursul celor aproape 5 ani de implementare a inițiativei InnovaSPA, partenerii proiectului vor identifica, împărtăși și transfera cele mai bune practici și modele de îmbunătățire a politicilor dedicate susţinerii transferului de soluţii inovative în sectorul balnear şi al prevenţiei în sănătate. În acest sens, partenerii proiectului vor forma grupuri de lucru la nivel regional alături de care vor crea și implementa planuri de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor de finanțare disponibile la nivelul regiunilor participante, care vor include acţiuni specifice privind implementarea de soluţii inovatoare în domeniul balnear şi al prevenţiei în sănătate.

Instrument politic vizat
Instrumentul politic pe care ADR Centru își propune să îl modifice și îmbunătățească ca urmare a implementării acestui proiect este Axa Prioritară 1 a Programului Operațional Regional 2014-2020 –Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de Investiţii 1.1 Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării, în special prin crearea mediului adecvat dezvoltării prin inovare a IMM-urilor din sectorul balnear şi medical.

Perioada de implementare
Proiectul va fi implementat pe parcursul a 54 de luni, în perioada Iunie 2018 – Noiembrie 2022.

Buget
Bugetul total al proiectului InnovaSPA este de 1.346.163,00 Euro cu o contribuție FEDR de 1.130.255,05 Euro.

Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea implementării proiectului, are valoarea de 147.946,00 Euro din care 85% reprezintă cofinanțare FEDR, 13 % reprezintă cofinanțarea națională iar 2% cofinanțarea proprie ADR Centru.

Finanțator
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg Europe – Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare.

Contact
Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul InnovaSPA vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

Dumitrița Burduf
Departament Politici Regionale
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania
Tel. 0358 401 276 Interior 464
dumitrita.burduf{at}adrcentru.ro | www.adrcentru.ro