Metodologia de recrutare a grupului țintă

Grupul ţintă al proiectului este format din minim 300 de persoane – șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.

Selecția Grupului Țintă are la bază regula ”primul venit, primul servit” cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate din Metodologia de recrutare a grupului tinta.

Primele 320 de persoane care respecta toate conditiile de eligibilitate ale grupului tinta, atat ca si categorie, cat si ca structura, vor fi înscrise in grupul tinta în ordinea depunerii documentației necesare înscrierii în grupul țintă si vor participa la activitatile de formare antreprenoriala.

Selecția finală a grupului țintă se face pe baza documentației necesare înscrierii în Grupul Țintă, prezentată in metodologie, documentație care va fi transmisă pe e-mail (în format PDF), în prealabil, toate documentele fiind semnate și scanate. Selecția finală a grupului țintă se face de catre expertii recrutare Grup Țintă printr-o verificare administrativa a documentelor transmise de potențialii membri ai grupului țintă și o verificarea a eligibilității solicitantului.

Lista finala a grupului tinta va fi afisata pe site-ul Liderului de parteneriat.
Documentele referitoare la Metodologia de recrutare sunt atasate mai jos.