ORIGINN – “Economic and social transformation in rural areas through industrial innovation, emphasis in agri-food sector”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivel regional proiectul ORIGINN – “Economic and social transformation in rural areas through industrial innovation, emphasis in agri-food sector” în traducere” ORIGINN – Transformarea economică și socială în zonele rurale prin inovare industrială, cu accent pe sectorul agroalimentar” finanțat prin Programul de Cooperare Interregională Interreg Europe. Acest proiect este o inițiativă a Departamentul pentru Acțiune Climatică, Alimentație și Agendă Rurală a Guvernului Catalan din Spania, având ca obiectiv general îmbunătățirea și extinderea impactului instrumentelor de politică în teritoriile implicate, cu scopul de a sprijini dezvoltarea economică și socială a zonelor rurale prin încurajarea tranziției industriale bazate pe inovare, cu accent pe sectorul agroalimentar.

Parteneriat

Proiectul ORIGINN este implementat de un consorțiu internațional format din șapte organizații partenere din șapte state europene, coordonate în calitate de partener lider de către de Guvernul Catalan din Spania.

Din consorțiul proiectului mai fac parte: Adunarea Regională de Est și de Centru (Irlanda), Regiunea Jämtland Härjedalen (Suedia), Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (România), Regiunea Prešov (Slovacia), Regiunea Emilia-Romagna (Italia), Ministerul Afacerilor Rurale din Estonia (Estonia).

Obiective

Obiectivul principal al proiectului: îmbunătățirea instrumentelor de politică care sprijină tranziția industrială în domenii de specializare inteligentă (cu accent pe sectorul agroalimentar) în teritoriile implicate, prin susținerea inovării și generării de noi oportunități economice și sociale.

Activități

Proiectul este structurat în două faze de implementare, care se vor derula pe parcursul a patru ani: (1) CORE PHASE – dedicată învățării interregionale și integrării lecțiilor învățate pe parcursul cooperării, în politicile de dezvoltare abordate în cadrul proiectului; aceasta se va derula pe parcursul a 3 ani și va consta în derularea unor activități de învățare la nivel interregional și local, bazate pe schimburi de experiență și bune practici. Procesul de învățare va avea în vedere îmbunătățirea politicilor care sprijină dezvoltarea economică și socială a zonelor rurale prin încurajarea tranziției industriale bazate pe inovare, cu accent pe sectorul agroalimentar; (2) FOLLOW-UP PHASE – dedicată monitorizării procesului de îmbunătățire a instrumentelor politice abordate în cadrul proiectului, la care se adaugă (3) CLOSURE PHASE – dedicată activităților administrative de încheiere a proiectului.

Instrumentul de politică vizat în Regiunea Centru

În cazul Regiunii Centru, instrumentul politic care va fi îmbunătățit în urma implementării activităților proiectului ORIGNN este Programul Regional Centru 2021-2027 Prioritatea: 1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă.

Perioada de implementare

Durata de implementare a proiectului va fi de 48 luni, la care se adaugă cele trei luni dedicate închiderii proiectului.

Buget

Valoarea totală a proiectului este de 1,676,300.00 Euro, cu o contribuție din partea programului Interreg Europe 2021-2027 de 1,341,040.00 Euro. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de 180,160.00 Euro din care 144,128.00 Euro (80%) finanțare Interreg Europe 2021-2027 la care se adaugă o contribuție proprie de 36,032.00 Euro, respectiv 20% din bugetul total alocat ADR Centru.

Finanțator

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg Europe – Axa prioritară 1.

Contact
Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul ORIGINN vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

Dumitrița Burduf
Departament Politici Regionale
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania
Tel. 0358 401 276 Interior 464
dumitrita.burduf[at]adrcentru.ro | www.adrcentru.ro