Plan de comunicare

Oportunitatile si beneficiile fondurilor alocate prin POS CCE nu pot fi diseminate coerent si eficient decat abordand o strategie care sa raspunda nevoilor de informare ale publicului larg.

PLANUL NAȚIONAL DE COMUNICARE pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013 (POS CCE), este elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) în conformitate cu art. 69 din Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006 şi art.2-10 din Regulamentul Comisiei Nr.1828/2006 care stabilesc regulile de implementare a Regulamentului Consiliului Nr.1083/2006 şi cu Strategia Naţională de Comunicare pentru Instrumentele Structurale în România.

DOCUMENTE:
Planul de comunicare al AM POS CCE
http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Plan_de_Comunicare_al_POS_CCE_2007-2013.pdf