Planul de dezvoltare regional

Documentele de planificare pentru implementarea si gestionarea asistentei financiare acordata Romaniei prin instrumentele structurale, conform HG 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea si gestionarea instrumentelor structurale, sunt: Planul National de Dezvoltare, Planul de Dezvoltare Regionala, Cadrul de Sprijin Comunitar, Programul Operational Regional si Planurile Operationale Sectoriale (POS).

Intrucat activitatea de planificare este bazata pe principiul parteneriatului atat la nivelul elaborarii cat si al deciziei, acest proces solicita o implicare constanta si sustinuta din partea actorilor regionali cu atributii in dezvoltarea locala si regionala. In acest sens, activitatea de elaborare a acestor documente necesita implicarea grupurilor de lucru constituite la nivelul judetelor.

In vederea indeplinirii acestei sarcini cat mai eficient si cu rezultate cat mai bune, Agentia pentru Dezvoltare Regionala « Centru », a realizat o propunere de plan de lucru care a fost aprobata prin hotarare de catre CDR « Centru » .

In conformitate cu acest plan de lucru, si in concordanta cu Hotarea de Guvern 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare s-au realizat la nivelul fiecarui judet grupuri de lucru subregionale (judetene) pentru coordonarea procesului de planificare.

Aceste grupuri de lucru sunt coordonate de catre consiliile judetene si au in componenta maxim 30 de membrii, reprezentand in principal urmatoarele institutii: Consiliul judetean, Prefectura, ADR,Directia Generala Judeteana a Finantelor Publice, Agentia judeteana pentru Ocuparea fortei de Munca, Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului, Inspectoratul scolar judetean, Directia de Sanatate Publica, Directia judeteana pentru Agricultura si Industrie Alimentara, Directia Judeteana de Statistica, camera Judeteana de Comert si Industrie, Mediul de Afaceri, universitati, Societatea civila(ONG), Minoritati si grupuri dezavantajate, Sindicate, Asociatii patronale, Autoritati locale(municipii,orase,comune).

La nivel regional, s-a constituit Comitetul Regional de Planificare, avand rolul de a sintetiza propunerile grupurilor de lucru subregionale, de a pregati propuneri privind planificarea si de a ajuta la pregatirea deciziilor Consiliului privind adoptarea directiilor politice de dezvoltare ale Regiunii si aprobarea Planului de Dezvoltare Regional.

In urma consultarilor si a lucrarilor de sinteza realizate la nivelul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru a rezultat, analiza socio-economica, analiza SWOT si Strategia de dezvoltare a regiunii , reunite intru-un document denumit Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru.

Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru a fost aprobat de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala in cadrul sedintei din 26.04.2006.

Ca instrument de programare si coordonare planul de dezvoltare trebuie sa fie permanent imbunatatit prin luarea in considerare a evolutiilor socio-economice care trebuie sa fie analizate si adaptate in mod continuu la necesitatile de dezvoltare.

Versiunea revizuita si reactualizara a Planului Regional de Dezvoltare 2007-2013 a fost aprobata de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala prin Hotararea nr. 8 din 15 aprilie 2008.