Ghidul solicitantului pentru managementul apei lansat în consultare publică

În curând începe extinderea sistemelor de apă și canalizare și colectarea apelor uzate prin PNRR: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat în consultare publică ghidul specific pentru apelul de proiecte, aferent Investiției 3 – Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, din cadrul Componentei 1 – Managementul apei, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

În curând începe extinderea sistemelor de apă și canalizare și colectarea apelor uzate prin PNRR Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor lansează în consultare publică ghidul specific pentru apelul de proiecte, aferent Investiției 3 – Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, din cadrul Componentei 1 – Managementul apei, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Buget: 168 milioane de euro, fiind derulat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Ca urmare a investițiilor, se vor realiza:

  • Peste 88.400 de gospodării conectate la sistemele de apă uzată existente;
  • Sprijin pentru familiile și persoanele singure, cu venituri reduse, pentru plata cheltuielilor de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Potențiali solicitanți: Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată, Operatorii Regionali (OR) de Apă (în numele Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • sunt licențiați de către ANRSC pentru operarea sistemului public de alimentare și/sau canalizare;
  • acționează în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor prin care autoritățile locale exercită asupra OR un ”control similar” celui exercitat asupra propriilor departamente, în parteneriat cu UAT.

Pentru mai multe detalii puteți descărca Ghidul Solicitantului de la adresa http://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/