Două apeluri de proiecte lansate în cadrul PNRR pentru managementul apei

Extinderea sistemelor de apă și canalizare și colectarea apelor uzate cu fonduri nerambursabile prin PNRR! Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat Ghidurile specifice pentru două apeluri de proiecte, aferente Investiției 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene și Investiției 2 – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2.000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate, din cadrul Componentei 1 – Managementul apei, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat două Ghiduri specifice pentru apeluri de proiecte, aferente Investiției 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene și Investiției 2 – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate, din cadrul Componentei 1 – Managementul apei, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Investiția 1:

Dată deschidere apel de proiecte: 21 decembrie 2022

Dată şi oră începere depunere de proiecte: 21 decembrie 2022, ora 10:00

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 21 februarie 2023, ora 10:00

Valoarea maximă eligibilă/proiect: 15.000.000 euro fără TVA (73.792.500,00 lei) și corespunde:

  • unui cost unitar de 146.250,00 euro/km, echivalent a 719.476,88 lei/km, fără TVA, pentru extinderea rețelelor de distribuție a apei;
  • unui cost unitar de 218.400,00 euro/km, echivalent a 1.074.418,80 lei/km fără TVA, pentru extinderea rețelelor de apă uzată.

Alocarea financiară totală: 780.000.000 euro ( 3.837.210.000,00 lei)

Sunt vizate activități necesare pentru extinderea rețelelor de distribuție apă și a rețelelor de canalizare în aglomerările mai mari de 2000 de locuitori echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu Directivele europene, respectiv:

  • extinderea rețelelor existente de distribuție a apei,
  • extinderea rețelelor existente de colectare a apelor uzate.

Potențialii solicitanți:

Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) și/ sau asociațiile acestora (ADI), inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului București (sectoarele);

Operatorii Regionali (OR)/ Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată;

Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.

Mai multe detalii aici: https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/

Adresa mail de contact: dgpnrr@mmediu.ro

 

Investiția 2:

Dată deschidere apel de proiecte: 15 decembrie 2022;

Dată şi oră începere depunere de proiecte: 15 decembrie 2022, ora 12:00;

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 15 februarie 2023, ora 12:00 (ora României).

Alocarea financiară totală: 221.000.000 euro (1.087.209.500 lei)

Sunt sprijinite investiții în aglomerările sub 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/ sau afectează arii naturale protejate, respectiv:

  1. Înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate
  2. Înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate
  3. Înființarea și/sau extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate
  4. Înființarea și/ sau extinderea sistemelor de distribuție a alimentării cu apă

Potențialii solicitanți:

Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) și/ sau asociațiile acestora (ADI);

Operatorii Regionali (OR)/ Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată;

Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.

Mai multe detalii aici: https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/

Adresa mail de contact: dgpnrr@mmediu.ro