Finanțare PNRR: 26 mai, start pentru Programul ”Prima conectare” (apă și canalizare) – runda a doua

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor relansează apelul de proiecte aferent Planului național de redresare și reziliență, Componenta C1 — Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Obiectivul proiectului: sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie).

Solicitanții eligibili: Operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată cu condiția încheierii de parteneriate (în calitate de Lideri) cu UAT sau cu ADI.

Valoarea maximă eligibilă: 1.900 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA.

Rata de finanțare: 100%, fără TVA.

Alocarea financiară: 747.350.000 lei, valoare fără TVA, respectiv 889.346.500 lei, valoare cu TVA.

Perioada de depunere: 26 mai 2023, ora 10:00 – 26 iunie 2023, ora 23:59

Informații suplimentare: https://www.afm.ro/pnrr_managementul_apei_ghid.php