Componenta 10 – Fondul local

Buget – 2.100 milioane Euro

Documente utile

  • Investiția 1. Mobilitate urbană durabilă

I1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante); I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC;
I1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice; I1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan.
Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)

Buget:
Bugetul total 1.200 milioane Euro

Beneficiari:
UAT-uri ale municipiilor reședință de județ și municipiul București, ale municipiilor, altele decât cele reședință de județ, orașe și comune, parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene/municipiul București.

Obiective:
Obiectivele investiției sunt asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean și asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor susține investiții pentru achiziția material rulant nou (vehicule nepoluante), asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, puncte de reîncărcare vehicule electrice, infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan.

Reforme vizate:
Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă, crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă, crearea cadrului de politică pentru o transformare rurală durabilă: instituirea de consorții administrative în zonele rurale funcționale, îmbunătățirea calității locuirii și dezvoltarea sistemului de planificare – Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor.

Termen de lansare al investiției:
Termenul de lansare al investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 2. Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)

Buget:
Bugetul total 285 milioane Euro

Beneficiari:
Direcți: unități administrativ-teritoriale/ zone metropolitane/ consorții administrative
Indirecți: tineri din comunități/grupuri vulnerabile, Specialiști din sănătate și educație

Obiectiv:
Obiectivul investiției este asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghiduri specifice și vor finanța investiții pentru proiectarea și execuția lucrărilor, precum și dotarea locuințelor pentru tineri și pentru specialiștii din sănătate și învățământ.

Reforma vizată:
Îmbunătățirea calității locuirii

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)

Buget:
Bugetul total 575 milioane Euro

Beneficiari:
UAT-uri ale orașelor și comunelor, sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate în parteneriat cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene

Obiectiv:
Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța lucrări de reabilitare a clădirilor publice care aparțin orașelor și comunelor: sedii de primărie, biblioteci, cămine culturale, case de cultură, muzee, case memoriale, centre de informare turistică, sedii de poliție, sedii de unități sanitare publice, unități școlare și creșe.

Reforme vizate:
Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă și crearea cadrului de politică pentru o transformare rurală durabilă: instituirea de consorții administrative în zonele rurale funcționale

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 4. Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)

Buget:
Bugetul total 40 milioane Euro

Beneficiari:
Direcți: Municipii reședință de județ și municipiul București, alte municipii, orașe, commune, consiliile județene (pentru PATJ), ADI/Zonele Metropolitane (pentru PATZM)
Indirecți: cetățenii și mediul privat care derulează activități în cadrul comunităților locale respective

Obiective:
Obiectivele investiției sunt asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean și asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru elaborarea/actualizarea de Planuri Urbanistice Generale în format digital, de Planuri Urbanistice Zonale în format digital, de Planuri de Amenajarea Teritoriului Județean în format digital, de Planuri de Amenajarea Teritoriului Zonal Metropolitan în format digital și de Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă în format digital.

Reforme vizate:
Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă și Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.