Ghidul solicitantului pentru Fondul local

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat Ghidul solicitantului pentru Componenta 10 a PNRR, “Fondul local”, având un de 2.100 milioane euro, cu finanțare din PNRR.

Programul sprijină asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean și asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

Ghidul solicitantului se adresează UAT-urilor municipii reședință de județ și municipiul București, municipiilor, altele decât cele reședință de județ, orașe și comune, parteneriatelor și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene/municipiul București.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare:

Ghidul Solicitantului – https://mdlpa.ro/pages/pnrrconsultarepublica