Ghidul pentru înființarea și susținerea unei rețele de centre regionale de orientare în carieră a intrat în dezbatere publică

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente Investiției I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră (câte un centru în fiecare regiune de dezvoltare a României – NUTS-II) ca parte a ERA TALENT PLATFORM din cadrul PNRR Componentei 9 – Suport pentru sectorul privat și CDI

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente Investiției 10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră (câte un centru în fiecare regiune de dezvoltare a României – NUTS-II) ca parte a ERA TALENT PLATFORM care constau în înființarea și operaționalizarea a 8 centre regionale care să ofere orientare în carieră cercetătorilor, să promoveze profesia de cercetător și să creeze sinergii directe cu investiția I8.

Cele 8 centre vor funcționa ca o rețea, vor deveni un punct de intrare pentru cariera de cercetător, promovând în același timp rezultatele cercetării românești și sensibilizând publicul cu privire la beneficiile științei în societate.

Scopul celor 8 centre regionale constă în:

  • îmbunătățirea serviciilor de asistență pentru cercetători, inclusiv pentru cei proveniți din afara României,
  • ii) creșterea atractivității carierei în cercetare în rândul tinerilor,
  • iii) promovarea rezultatelor cercetării românești la nivel regional, prin instrumente specifice și
  • iv) stimularea cooperării între centrele regionale de orientare în carieră și rețeaua europeană EURAXESS/ERA TALENT PLATFORM pe probleme operaționale/strategice și pe schimbul de bune practici, pentru a crește calitatea serviciilor oferite și pentru funcționarea pe termen lung a rețelei de centre regionale de orientare în cariera de cercetător.

Bugetul alocat prezentei competiții, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectelor, este de 4.000.000,00 EUR (20.000.000,00 lei), iar pentru Regiunea CENTRU bugetul este echivalentul în lei a 500.000,00 euro.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare