Finanțări PNRR: Unități de locuit pentru tineri și specialiști în sănătate și educație

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat, în data de 28.04.2022, un anunț de lansare a finanțărilor prin Componenta 10 a PNRR, “Fondul local”, cu un buget de 285 milioane euro.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat – la finalul lunii aprilie 2022 – o finanțare cu un buget total de 285 milioane euro, în cadrul Componentei 10 “Fondul local”, din PNRR.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțează prin PNRR, pe Componenta 10 – Fondul Local, în cadrul Investiției 2 – Construirea de locuințe nZEB+ pentru tineri și/sau a locuințelor de serviciu pentru specialiști din sănătate sau pentru cei care activează comunități marginalizate, precum și pentru specialiștii în sănătate și educație, prin raportare la cererile și necesitățile de la nivel local.

În acest sens, MDLPA își propune promovarea unui proiect-tip care să servească drept model UAT-urilor în realizarea investiției. Un proiect-tip facilitează procesul de proiectare și reduce costurile acestora, astfel încât beneficiarii vor putea îndeplini prevederile și atribuțiile stipulate în contractul de finanțare.

Investiția trebuie să respecte cerințele nZEB+ (respectiv clădirile vor respecta obiectivul de a atinge o reducere a cererii de energie primară /PED/ cu cel puțin 20% față de cerința de construcție a clădirilor nZEB), în conformitate cu liniile directoare naționale. Pe lângă elementele de eficiență energetică, trebuie avut în vedere că sistemul de management al clădirii reprezintă o soluţie automatizată complexă care integrează şi gestionează toate sub-sistemele şi echipamentele aferente unei clădiri: iluminatul interior și exterior, încălzirea, ventilarea și aerul condiționat, sistemele de securitate ale clădirii (control acces, protecție la incendiu, supraveghere și sonorizare), centrală termică şi auxiliare, sistemul de alimentare cu energie electrică (tablouri electrice, grupuri electrogene, UPS-uri), lifturi şi alte echipamente conexe ale clădirii.

Ținta propusă în cadrul acestei investiții este ca până la finalul perioadei de implementare a PNRR (Trimestrul II/2026) să fie construite 4.418 unități de locuit pentru tineri și  1.104 unități de locuit pentru specialiști în sănătate și educație. La stabilirea țintei este considerată o suprafață medie construită de 65 mp, per apartament.

Proiectul-tip trebuie să se încadreze în bugetul prestabilit (prețul pe unitate de locuit să asigure atingerea țintei) și trebuie să asigure o bună flexibilitate la adaptarea de teren (de preferință – proiect tip modular care poate fi izolat/cuplat sau înșiruit, în funcție de terenul disponibil).

Ghidul solicitantului se adresează UAT-urilor municipii reședință de județ și municipiul București, municipiilor, altele decât cele reședință de județ, orașe și comune, parteneriatelor și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene/municipiul București.

Termenul de depunere este de 7 zile de la data publicării anunțului. Proiectele se transmit la adresa de e-mail: pnrr@mdlpa.ro.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare:

Ghidul Solicitantului – https://mdlpa.ro/pages/pnrrconsultarepublica