Componenta 11 PNRR: Ghidul pentru Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, în dezbatere publică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică ghidul specific aferent apelului 3 de proiecte privind Promovarea celor 12 rute turistice/culturale din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Apelul se adresează proiectelor și solicitanților incluși în rutele turistice/culturale și preselectați în vederea restaurării, conform Listelor aprobate prin ordinele de ministru 172/365/2609/179/2023și 1491/1165/3091/1281/2022, dar care nu au depus cereri de finanțare în apelurile anterioare.

Alocarea totală: 499.100.000 euro cu TVA

Perioada de consultare publică: 10 zile calendaristice de la data publicării (până la 13 februarie 2023)

Perioada estimată de deschidere a apelului este 10.03.2023 – 20.03.2023, cererile de finanțare împreună cu documentele suport urmând a fi încărcate în platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care se vor transmite la adresa de e‑mail: evaluare.c11@mfe.gov.ro.

Mai multe informații puteți obține la următorul link: https://mfe.gov.ro/pnrr-c11-mipe-publica-in-consultare-ghidul-aferent-apelului-3-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale/