Consultare publică în domeniul producției și distribuției de filme

Ministerul Culturii, lansează în consultare publică Schema de ajutor de minimis și Ghidul solicitantului aferente apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, finanțat prin PNRR, Componenta 11. Turism și cultură, Investiția I7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.
Acest apel de proiecte urmărește accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.
Bugetul total: 5.000.000 euro
Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina electronică a Ministerului Culturii, respectiv a Unității de Management a Proiectului.
Potențialii solicitanți/beneficiari pot trimite observații/recomandări la adresa de e-mail: contact.i7pnrr@umpcultura.ro, până la data de 4 octombrie 2022, prin completarea Formularului de propuneri.

Se vor lua în considerare observațiile/recomandările transmise, exclusiv, în formatul Formularului de propuneri.
Documentele publicate în consultare sunt disponibile aici.