Ghidul pentru Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale a intrat în dezbatere publică în cadrul PNRR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică ghidurile specifice pentru 2 apeluri de proiecte, aferente Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale și Investiției 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale, din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Prin INVESTIȚIA 1: PROMOVAREA CELOR 12 RUTE TURISTICE/CULTURALE, cu o alocare de 460.149.383 lei (echivalentul a 93,475 mil. euro), se acordă sprijin financiar pentru modernizarea/ reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și internațional, identificate în zonele de destinație optimă.

Ghidul se adresează tuturor proiectelor și solicitanților incluși în rutele turistice/culturale și selectați în vederea restaurării, din apelul 2 și solicitanții eligibili din apelul 1, care din motive tehnice nu au putut să transmită proiectele prin intermediul platformei până la data și ora de închidere a apelului, conform Listelor aprobate prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului culturii, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului antreprenorialului și turismului, nr. 1491/1165/3091/12812/022.

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Părțile interesate pot transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail evaluare.c11@mfe.gov.ro, până la data de 30 iulie 2022.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://mfe.gov.ro/consultare-publica-pnrr-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-cadrul-componentei-11/.