Ghiduri pentru creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural

Apelul de finanțare 2 cuprinde un program-pilot pentru finanțarea proiectelor de educație prin cultură, beneficiarii finanțării fiind unități de învățământ din localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori. (Acordarea de vouchere/finanțări nerambursabile în valoare de 20.000 euro/proiect).

Voucherul (finanțarea nerambursabilă) prevăzut va acoperi activitățile de educație culturală (ateliere; producția de spectacole cu studenții etc.), pentru minimum un proiect/program și minimum 30 de beneficiari. Unitatea de învățământ va avea obligația să deconteze și să justifice sumele către finanțator.

Criterii de selecție propuse: număr/tipuri de beneficiari/participanți, beneficii educaționale pe termen scurt, mediu și lung, obiective educaționale, criterii artistice/de creativitate, criterii ecologice/bio-diversitate/natură/mediu, criterii de incluziune etc.

Responsabil și beneficiar: Administrația Fondului Cultural Național

Buget total: 4.000.000 euro fără TVA

Dată lansare apel: 1 noiembrie 2022 (după avizarea Ghidurilor)

 Ghidul solicitantului și anexele pentru apelul 2 se regăsesc la adresa: Ghidul solicitantului apel II – Administraţia Fondului Cultural Naţional (afcn.ro)

 Pentru informații suplimentare puteți scrie la: contactpnrr@afcn.ro