Consultare publică Ghid pentru modernizarea/crearea de muzee și memoriale I Turism și cultură PNRR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul specific pentru apelul de proiecte aferent Investiției 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale, din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

INVESTIȚIA 2: MODERNIZAREA/CREAREA DE MUZEE ȘI MEMORIALE sprijină dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor, având o alocare de 73.840.500 lei, echivalentul a 15 milioane Euro.

Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte:

Beneficiarii proiectelor* depuse în cadrul apelului de proiecte sunt:

  •  Instituții publice/ structuri guvernamentale în parteneriat cu Compania Națională de Investiții:
  •  Muzeul de Istorie al Transilvaniei, insituție aflată în subordinea Ministerului Culturii.

* Beneficiarul real (Conform Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 22, alin. 2, lit. d corelat cu Regulamentul (UE) 1046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 6, solicitantul este obligat să declare beneficiarul real al investiției).

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Părțile interesate pot transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail evaluare.c11@mfe.gov.ro.  până la data de 11 august 2022.