S-a prelungit termenul limită de depunere a ofertelor pentru achiziția serviciilor de promovare a 12 rute turistice/culturale din programul „România atractivă” până la 30 septembrie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat procedura pentru achiziția serviciilor de promovare a 12 rute turistice finanțate prin PNRR în data de 16 august prin publicarea anunțului de participare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Termenul limită până la care prestatorii interesați pot să depună oferte a fost prelungit până la 30 septembrie, față de 21 septembrie, termenul inițial.

Valoarea estimată a lucrărilor/serviciilor/produselor:10,05 milioane de euro

Durata de finalizare: 45 de luni.