Dezbatere publică în cadrul PNRR – Ghidul pentru dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Ministerul Sănătății a lansat spre consulate publică ghidul beneficiarului pentru investiții în echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acțiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:

A: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficile. Aceasta componentă poate include următoarele elemente:

 • Organizarea unor saloane cu un singur pat în vederea izolării microbiologice (ex. sisteme de presiune negativa);
 • Reabilitarea/modernizarea blocurilor operatorii;
 • Controlul microbiologic al aerului din blocurile operatorii și din unitățile de terapie intensivă (instalații specifice de aer condiționat/flux laminar/sisteme de ventilație destinate acestor unități, instalații de dezinfectare a echipamentelor de protecție, echipamente de decontaminare a aerului și a suprafețelor, echipamente de dezinfecție prin tehnica UV sau alte tehnici moderne etc);

B: dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate. Aceasta componentă poate include următoarele elemente:

 • îmbunătățirea capacității și capabilității laboratoarelor de microbiologie, prin dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de identificare a micro-organismelor și de efectuare a antibiogramelor;
 • echipamente automate / semi-automate pentru identificare (ID) / testare a sensibilității la antibiotice (AST) pentru bacterii și fungi;
 • echipamente automate / semi-automate de determinare a sensibilității la antibiotice prin concentrația minimă inhibitorie (CMI);

C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale. Aceasta componentă poate include următoarele elemente:

 • sisteme de decontaminare a aerului din încăperi;
 • sisteme de dezinfecție suprafețe cu abur/presiune înaltă etc;
 • sisteme de sterilizare echipamente protecție personal;
 • sisteme de curățenie automate care utilizează tehnici avansate pentru dezinfecție/decontaminare aer, suprafețe și sau echipamente;
 • sisteme de sterilizare instrumentar medical și echipamente bazate pe tehnologii moderne cu plasmă, UV etc.
 • sisteme / echipamente de control al igienei mâinilor;
 • sisteme / echipamente de evidențiere a încărcăturii microbiologice în aer și pe suprafețe;
 • echipamente și sisteme digitale / IT / AI de monitorizare al infecțiilor nosocomiale;
 • echipamente de neutralizare materiale contaminate prin compactare;

Lista de elemente (echipamente/investiții) nu este limitativă ci orientativă.

Solicitanții pot fi orice entitate publică care deține o unitate sanitară care cuprinde una sau mai multe din următoarele:

 • Laborator microbiologie;
 • Bloc operator / secție/ compartiment de terapie intensivă / unitate de terapie intensivă intermediară post-operatorie / unitate de supraveghere post-anestezică;
 • Secție / compartiment chirurgie, obstetrică-ginecologice, gastroenterologie;
 • Secție / compartiment / unitate funcțională arși;
 • Secție / compartiment / unitate funcțională de boli infecțioase.

Solicitanții eligibili sunt:

 • Unități administrativ-teritoriale (UAT), definite conform Legii administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Parteneriate între UAT și entități cu personalitate juridică proprie care au în componență una sau mai multe unități sanitare, respectiv imobilul (clădire și teren) în care funcționează unitatea sanitară. Liderul de proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială;
 • Instituții centrale care dețin rețea proprie sanitară;
 • Unități/structuri sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății

Investiția I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale are un buget total de 739.794.410 lei echivalent 150.380.000 Euro și se va realiza prin derularea unui apel deschis prin care se vor finanța minim 25 de unități medicale publice.

Valoarea maximă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de 29.591.766,40 lei  echivalent 6.015.200 Euro și poate fi compusă din elemente aparținând următoarelor componente:

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu data de 30 septembrie 2022, până la 15 martie 2023, ora 16:00.

Apelul de proiecte este competitive cu termen limită de depunere, iar beneficiari pot transmite observațiile și propunerile privind prezentul Ghid al beneficiarului la adresa de email: consultări.apeluri@ms.ro cu menționarea în subiectul email-ului a „Investiției specifice” pentru care se fac observațiile. Termenul limită până la care se pot face propuneri este: 5 august 2022, ora 14:00.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://www.ms.ro/noutati/.