Lansare apel pentru Centre Comunitare Integrate

Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului și documentele suport din cadrul Componentei C12 – Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția I4. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.4: Centre Comunitare Integrate.

Buget total: 195.601.140  lei fără TVA (40.200.000 euro fără TVA) și se va realiza prin 2 metode:

I.1.4.a: 136.920.798 lei fără TVA (28.140.000 euro fără TVA), (70% din total alocare) – construcții noi sau renovări;

I1.4.b: 58.680.342 lei fără TVA (12.060.000 euro fără TVA), (30% din alocare): achiziție centralizată derulată de Ministerul Sănătății pentru asigurarea dotărilor și echipamentelor centrelor comunitare integrate.

Alocări maxime/proiectele depuse:

– Construcție/renovare: 684.603,99 lei fără TVA (140.700 euro fără TVA);

– Mobilier și cheltuieli de publicitate: 14.597,1 lei fără TVA (3.000 euro fără TVA);

– Dotări și echipamente: 278.804,61 lei fără TVA (57.300 euro fără TVA).

Rata de finanțare: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

Dosarele de finanțare se vor încărca pe proiecte.pnrr.gov.ro  

Data publicării ghidului de pentru beneficiarii preselectați: 27 octombrie 2022.

Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finantare: 10 noiembrie 2022 ora 10:00.

Data închiderii platformă pentru beneficiarii de pe lista preselectată (Anexa 12): 15 decembrie 2022, ora 16:00.

Semnarea contractelor de finanțare cu 200 de beneficiari: 30 decembrie 2022.

Data limită de implementare a proiectelor: 01 mai 2025.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://www.ms.ro/noutati/.