PNRR: Ghidul pentru unități de asistență medicală ambulatorie

Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente din cadrul Componentei C12-Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie.

Ministerul Sănătății a lansat ghidul beneficiarului pentru investiții în Unități de asistență medicală ambulatorie din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Se vor finanța 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie din care cel puțin 20 de unități de îngrijire ambulatorie vor fi situate în regiuni sau municipalități mai puțin dezvoltate.

Investițiile vor consta în:

  • construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii ambulatorii existente;
  • îmbunătățirea accesibilității spațiului pentru serviciile medicale și căile de acces;
  • asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv conectarea la utilități pe amplasamentul obiectivului de investiții);
  • achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie.

Solicitanții și aplicanții eligibili sunt reprezentați de unitățile sanitare publice sau de entitățile în subordinea cărora funcționează.

Buget total: 394.543.900 lei echivalent a 80.200.000 euro.

Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro.
Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 25 septembrie 2022 ora 10:00.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-3-unitati-de-asistenta-medicala-ambulatorie/